Stormflo-bilder fra 17. februar 2020

 Fotoreporter: Svein-H. Strand

 

 

Halvveis bort til Storgata i bakgrunnen sto flomvannet i gangstia.

 

 

Slik så det ut på gangveien bak gangbrygga, sett mot Solsiden.  

 

 

Vann kommer lett til den nordre del av tomta på Son kystkultursenter, men riktig så langt inn har det neppe stått før. Med tanke på de pågående klimaendringer, så vil flomvern være et aktuelt tiltak. Som bildet viser, er det ikke mye å gå på før vannet når museets hovedbygning.

 

 

"Tørrdokka" på kystkultursenteret stifter ofte bekjentskap med det våte element i disse tider.

 

 

Også dette bildet er tatt denne ettermiddagen. Som vi ser var det enda litt å gå på før vannet nådde bryggekanten.

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland