Om Son i Norsk Ukeblad 1965

Av Svein-H. Strand

 

15. juni 2017 slapp Soon og Omegns Vel en bok (lenke til pressemelding i Lokalmagasinet.no) som hadde vært under arbeid i over et år, basert på en fire siders reportasje i Norsk Ukeblad nr. 15 i 1965. Reportasjen av Hans Faye-Lund hadde overskriften Son – Hollenderbyen ved "HET WATER OP TE ZOON" (hollendernes navn på Oslofjorden). Den var nummer 63 i serien NORGES BYER, og var illustrert med 11 fotogafier og en tegning som viste minibyens få gater og veier. Son var i svært godt selskap: I nummer 64 var det Molde "hele Norge" kunne lese om.

 

Son-entusiast Odd Birkeland (bildet; foto privat/Sturla Strand) hadde i mange år samlet på opplysninger om stedets historie helt tilbake til hollendertiden. Han nedla et betydelig arbeid i å bistå med å tilrettelegge for reportasjearbeidet, inkludert tips om personer som kunne intervjues.

 

Utgangspunktet for den gjensidige kontakten var at Faye-Lund oppholdt seg mye i Son, da han disponerte en leilighet på Mørk mellom Son og Hølen.

 

Som det framgår av vellets pressemelding, er boka atskillig mer enn en gjengivelse av reportasjen i bokformat. Redaksjonen har for det første fått tilgang også til bilder som ikke ble benyttet. Her kommenteres også tekst og bilder i reportasjen, og ikke minst hvilke endringer som har skjedd i løpet av 50 år. Dette er så illustrert med nye foto med samme motiver som i 1965.

 

Denne artikkelen er ikke en vurdering av boka, bare av den originale reportasjen. Lest med dagens øyne er det intervjuene som er den sterkeste og mest interessante delen. Dette er verdifullt originalt kildearbeid. (Fortsettes under bildene.)

 

 

De fire reportasjesidene, som her er avfotografert fra et eksemplar av bladet, ble publisert i et stort format til å være på den tiden. Teksten fortsatte som såkalt "overgang" uten flere bilder på en side lenger bak i bladet.

 

 

Verdien ligger ikke minst i hva de eldste intervjuobjektene kunne fortelle, Thoulow Trondsen ("over 80 år", som det står) og 75 år gamle Johan Larsen (forfatteren Dag Larsens bestefar).

 

Videre er det et verdifullt intervju med Erling Wittusen, administrasjonssjef i tidligere Son kommune og nå i Vestby kommune som hadde "slukt" Son 1. januar dette året.

 

Sist, men ikke minst, kan vi lese om den viktige industribedriften Viking Canning Co. Ltd. AS (fiskemat og salater mm.), der disponent Kjell Rukan er intervjuet. Sammendrag og utdrag av dette og de andre intervjuene kommer i en egen artikkel.

 

Her skal det bare være sagt at det er en imponerende produksjon disponent Rukan kan fortelle om!


Desto mer tragisk må det sies å være at Son mistet sin eneste større arbeidsplass, der Odd Birkeland hadde en sentral stilling, da Viking Canning gikk konkurs i 1983.

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland