20 bilder i slidesserien

Slidesløsningen på toppen av Herison.no ser ut til å ha vært et godt valg for et nettsted som vårt, og den skal videreføres som et fast innslag etter Beta-perioden.

 

Også denne bildeserien vokser smått om senn og har nå en beholdning på 20. En tilfeldig utvalgt serie vises hver gang hovedsiden åpnes. Vi satser på en viss utskiftning når beholdningen er blitt stor nok.

 

Bruk kontakt­skjemaet

E-postkontoen post@herison.no kan brukes først etter den offisielle åpningen av nettstedets Beta-versjon. Derimot kan kontaktskjemaet allerede nå brukes til både det ene og det andre.  Opplysningene tilknyttet kontaktskjemaet er oppdatert og utvidet 26.06.14

 

Fra Søndre Brevik. Mot Moss.
Foto: Svein-H. Strand

 

Pjåken.
Foto: Sturla Strand

 

EN AVLEGGER

Etter en nøye avveining blant utgiverforetakets forlengst registrerte domener, ble det Herison.no som ble Lokalmagasinets første avlegger. 

 

Det ble stadig mer klart at vi trenger et Son-fokusert magasin med plass og design for flere og større bilder.  

Samtidig skal det være oversiktlig og med lett tilgang til stoffet. Med blant annet flotte bildeserier skal vi portrettere Hollender-staden, og etter hvert også folk som bor her. 

 

Kort sagt: Bilder, reportasjer og artikler. Nyhetene og aktualitetene med mer må du fortsatt til Lokalmagasinet.no for å finne.

 

Det skal være en sterk intern lenking mellom de to nettstedene. Sammenkoplingen av de to domenene skal ikke skje før det nye nettstedet blir offisielt åpnet i løpet av mai. Leserne kan da selve velge hvor de vil gå inn og fra hvilket av nettstedene de vil gå ut av besøksesjonen.

 

Her kan du lese mer om Herison.no. 
 

Alicenborg.
Foto: Svein-H. Strand

Slik arbeider Baker med grafiske blader

 

 

Foto av Jan Baker fra fineart.no

 

LES OGSÅ: Unike Jan Baker på kunstforeningens sommerutstilling 2017.

 

Noe av det fine med Vestby Kunstforenings sommerutstillinger er den pedagogiske siden. Det som legges inn av kunnskap for oss besøkende, enten det kommer fra kunstneren selv på åpningen, eller på annen måte. Her forteller Jan Baker hvordan han lager sine grafiske blader. 

 
– Mine grafiske blader er ofte laget som koldnålsradering eller i en særegen blandingsteknikk av metallpreg og serigrafi. Jeg lager som regel flere skisser av samme motiv. Når valg av skisse er gjort, starter et omfattende forarbeid som tar fem-seks uker.

– Jeg trykker alt selv i samarbeid med et trykkeri. Før selve trykkeprosessen tar til må det – i tillegg til at den endelige tegning gjøres ferdig – skjæres film for hånd til pregeplaten og til hver farge.

I Jan Bakers fabel- og fantasiverden kan alt skje. Det starter ofte med en tanke eller tegn og utvikler seg videre som et dikt eller en novelle etter hvert som motivet tar form. Bildene er virkelige og overvirkelige på samme tid. Ved siden av fortellingen er humoren et stikkord i hans bilder. I fornøyelige selvportretter ironiserer kunstneren over seg selv.

HISTORISK METALLTRYKK


I 1977 laget Jan Baker det første metalltrykket i norsk grafikk-historie. Han hadde lenge ønsket en metallisk effekt i litografiene sine.

Aluminiumsfolie bulket seg, og da regningen på 100 meter bladgull kom, var dette et uaktuelt materiale. Litt etter litt fant han fram til sin egen oppskrift.

– Til pregeprosessen blir det laget en prege klisjé (plate) som må til for å prege gullfolien inn i hvert ark med hjelp av kraftig trykk og høy varme. Trykkpapiret er fransk og av ypperste kvalitet. Teknikken krever stor nøyaktighet og skaper ofte atskillige problemer som kan føre til merarbeid over lengre tid, understreker han.

– Når pregeprosessen er klar, overføres film for hver farge til rammer med silkeduk. Hvert ferdig preget ark legges for hånd i trykkpressen. Først trykkes tegningen, så de andre fargeflatene. Det kan bli 12-14 operasjoner før hvert motiv er ferdig, forteller Baker.

Han tilføyer til slutt at fargene er transparente, slik at motivene får rikere stofflighet. Sammen med det skinnende metallet, gir dette en glød av glans og unik karakter til bildet.

 

LES OGSÅ: Unike Jan Baker på kunstforeningens sommerutstilling 2017.
Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland