Arkitekt-skisser for

TILBYGG til Huitfeldtgården

 

 

Presentasjonen er basert på  en videre bearbeiding av 3D-modellen til Solsiden-prosjektet

Presentasjonen er basert på  en videre bearbeiding av 3D-modellen til Solsiden-prosjektet

 


Arkitektens illustrasjonsfoto for valg av uttrykk på bygningen. Fra brosjyren.

 

 

 

 

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland