20 bilder i slidesserien

Slidesløsningen på toppen av Herison.no ser ut til å ha vært et godt valg for et nettsted som vårt, og den skal videreføres som et fast innslag etter Beta-perioden.

 

Også denne bildeserien vokser smått om senn og har nå en beholdning på 20. En tilfeldig utvalgt serie vises hver gang hovedsiden åpnes. Vi satser på en viss utskiftning når beholdningen er blitt stor nok.

 

Bruk kontakt­skjemaet

E-postkontoen post@herison.no kan brukes først etter den offisielle åpningen av nettstedets Beta-versjon. Derimot kan kontaktskjemaet allerede nå brukes til både det ene og det andre.  Opplysningene tilknyttet kontaktskjemaet er oppdatert og utvidet 26.06.14

 

Fra Søndre Brevik. Mot Moss.
Foto: Svein-H. Strand

 

Pjåken.
Foto: Sturla Strand

 

EN AVLEGGER

Etter en nøye avveining blant utgiverforetakets forlengst registrerte domener, ble det Herison.no som ble Lokalmagasinets første avlegger. 

 

Det ble stadig mer klart at vi trenger et Son-fokusert magasin med plass og design for flere og større bilder.  

Samtidig skal det være oversiktlig og med lett tilgang til stoffet. Med blant annet flotte bildeserier skal vi portrettere Hollender-staden, og etter hvert også folk som bor her. 

 

Kort sagt: Bilder, reportasjer og artikler. Nyhetene og aktualitetene med mer må du fortsatt til Lokalmagasinet.no for å finne.

 

Det skal være en sterk intern lenking mellom de to nettstedene. Sammenkoplingen av de to domenene skal ikke skje før det nye nettstedet blir offisielt åpnet i løpet av mai. Leserne kan da selve velge hvor de vil gå inn og fra hvilket av nettstedene de vil gå ut av besøksesjonen.

 

Her kan du lese mer om Herison.no. 
 

Alicenborg.
Foto: Svein-H. Strand

Skal fly alene i nettrommet

(16.10.14) Da er vi tilbake etter en drøy måned uten at Herison.no har vært oppdatert. Men det arbeides "bak kulissene" med det som tross alt ennå er en Betaversjon. En betaversjon som heller ikke er ferdig slik redaksjonen og leverandøren vil ha den med hensyn til egenskaper og funksjonalitet.

 

Ill.foto: Stock.Exchng

 

Det viktigste som gjenstår er å få en videofunksjon opp å gå. Vi vil da kunne vise egne og andres videoer på de fleste av sidene, etter det vi forstår.  Av andre ting skal vi blant annet ha på plass en automatisert datolinje i toppfeltet.

 

Nyhetsgrabbingen i høyre marg drar trolig jevnt med lesere til nettstedet, men er under vurdering. Her kan det bli både litt utskifting og noen flere kilder å hente lenker fra.

 

Å arbeide med et prosjekt som dette er også å foreta avveininger og å ta viktige beslutninger sammen med en erfaren og ressurssterk leverandør når to eller flere valg byr seg fram.


Den kanskje viktigste beslutningen som er tatt i løpet av de seneste ukene, er at nettstedet ikke skal hektes på Lokalmagasinets domene verken i forkant (med punktumskille) eller i bakkant (bak skråstrek).

 

http://www.herison.no skal kort sagt fly alene som domene i nettrommet, eller cyberspace om du vil. Slik det har vært siden vi åpnet for besøk like før påske i år, mens viktige bærebjelker rent stoffmessig ble lagt inn pø om pø.

 

Begrunnelsen for dette veivalget er at det ikke var mulig å få statistikk fra serverloggen som godt nok skilte trafikken fra besøkene på Lokalmagasinet.

 

Et eget statistikkprogram for Herison.no har allerede vært i drift en stund. Derfra får vi interessante og nyttige data fra lesernes sesjoner. Noen sider har trukket til seg lesere som forventet, mens andre sider har vært mer besøkt enn forventet.

 

På Alexas løpende trafikkmåling har Herison.no ikke overraskende hatt et fall gjennom perioden uten oppdateringer, men er per i dag likevel rangert såpass høyt som som nr. 1229 på listen over alle typer norske nettsteder. Det er fortsatt en høyere plassering enn for rekke av lokalavisenes nettutgaver. Til sammenlikning er Lokalmagasinet.no nr. 533.

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland