20 bilder i slidesserien

Slidesløsningen på toppen av Herison.no ser ut til å ha vært et godt valg for et nettsted som vårt, og den skal videreføres som et fast innslag etter Beta-perioden.

 

Også denne bildeserien vokser smått om senn og har nå en beholdning på 20. En tilfeldig utvalgt serie vises hver gang hovedsiden åpnes. Vi satser på en viss utskiftning når beholdningen er blitt stor nok.

 

Bruk kontakt­skjemaet

E-postkontoen post@herison.no kan brukes først etter den offisielle åpningen av nettstedets Beta-versjon. Derimot kan kontaktskjemaet allerede nå brukes til både det ene og det andre.  Opplysningene tilknyttet kontaktskjemaet er oppdatert og utvidet 26.06.14

 

Fra Søndre Brevik. Mot Moss.
Foto: Svein-H. Strand

 

Pjåken.
Foto: Sturla Strand

 

EN AVLEGGER

Etter en nøye avveining blant utgiverforetakets forlengst registrerte domener, ble det Herison.no som ble Lokalmagasinets første avlegger. 

 

Det ble stadig mer klart at vi trenger et Son-fokusert magasin med plass og design for flere og større bilder.  

Samtidig skal det være oversiktlig og med lett tilgang til stoffet. Med blant annet flotte bildeserier skal vi portrettere Hollender-staden, og etter hvert også folk som bor her. 

 

Kort sagt: Bilder, reportasjer og artikler. Nyhetene og aktualitetene med mer må du fortsatt til Lokalmagasinet.no for å finne.

 

Det skal være en sterk intern lenking mellom de to nettstedene. Sammenkoplingen av de to domenene skal ikke skje før det nye nettstedet blir offisielt åpnet i løpet av mai. Leserne kan da selve velge hvor de vil gå inn og fra hvilket av nettstedene de vil gå ut av besøksesjonen.

 

Her kan du lese mer om Herison.no. 
 

Alicenborg.
Foto: Svein-H. Strand
"Prosjektet Kolåsveien" utvides mot nord
29.08.2014 17:03
"Prosjektet Kolåsveien" utvides mot nord >

Plan- og miljøutvalget løste tilsynelatende greit opp i kabalen i forbindelse med den såkalte "mindre endring" av reguleringsplan for Son havn nord. En sak som politikerne hadde hele sommerferien til å tygge på.

 

Et fellesforslag i to punkter fra Tom A. Ludvigsen (Ap) fikk samtlige sju stemmer, mens ingen da stemte for rådmannens innstilling på vegne av bygningssjefen.

 

1.

Prosjektet Kolåsveien utvides mot nord. Reguleringsplanen må også omfatte en ny snuplass for buss, en ny bussholdeplass samt en løsning for  vareleveransen for Kiwi.

 

2.

Mellom port til bilforretning og kryss med Sagaveien reguleres det inn to parkeringsplasser på 4,7 meter.

Tilbake
Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland