POSTENS HISTORIE I SOON/SON

 

 

 Dette gamle norske postemblemet er hentet fra nettleksikonet no.wikipedia. 

 

Så utrolig fort enkelte ting blir historie, ikke minst rundt offentlige tjenester som Posten! I 2002, da Lokal-magasinet.no ble født, ble 1555 Son postkontor i Atlantic-senteret nedlagt. Posten begynte da å gå over til Post i butikk. Det ble først bestemt at postfunksjonene skulle flyttes til en bensinstasjon på Tegneby ved gamle E 6, flere kilometer utenfor Son. Begrunnelsen var "at det ikke fantes butikker i Son som hadde plass", som det heter i nettleksikonet lokalhistoriewiki.no

 

Tilrettelagt av Svein-H. Strand.

 

Samme sted kan vi videre lese:

 

Etter store protester gikk Posten med på å beholde det gamle lokalet, med innredning som Post i butikk, inntil videre. En helsekostbutikk flyttet inn der etter en tid, og Son klarte dermed å beholde posten i sentrum. Etter et par år utvidet Kiwi-butikken i sentrum, og det ble dermed plass til å flytte dit slik at man fikk mer regulære forhold for Post i butikk.

 

Men hvor langt bak i tid går historien om Postens virksomhet i Son, og hva sier historien? Vi har gått rett inn i Postens egen historiebok (kildeangivelse nederst). Og her er det som står om tjenestetilbudet i Soon og Son.

 

Den originale språkdrakten er beholdt; teksten er bare lettere redigert noen få steder.

 

 

1555 SOON. Poståpneri - Vestby (Akershus)

Opprettet: 1856-08-21


SOON poståpneri, i Vestby prestegjeld, Ager og Folloug fogderier, under Christiania postkontor, var ifølge en eldre poståpnerprotokoll i virksomhet fra 21.8.1856 med sesong i den tiden da stedet ble anløpet av dampskipet "Moss". (Dept.Skriv av 18.8.1856).

 

Ved Kgl.res. av 8.6.1864 ble bestemt at poståpneriet fra 1.7.1864 skulle ha helårlig virksomhet og at det inntil videre ble opprettet en bipostrute fra samme tid mellom Soon og Hølen poståpnerier i forbindelse med landpostene mellom Christiania og Svinesund. Sirk. 16, 13.6.1864.

 

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet SON.

 

► Poståpneriet ble fra 1.7.1956 lagt under Moss postkontor. Sirk. 13, 7.6.1956.

 

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

 

Status ble fra 1.5.1986 endret til postkontor B. Sirk. 12, 3.4.1986.

 

► Postkontoret ble fra 1.1.1990 lagt under Ski postområde. Sirk. 39, 7.12.1989.

 

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 1555 SON tildelt postnr 1556.

 

► Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først den 26.3.1866 av 1-rings type med stenskrift bokstaver. 

 

POSTÅPNERE/STYRERE/POSTMESTERE

 

Handelsfullm. O. L. Hansen 21.8.1856, fast 1.7.1864.

 

Handelsborger Juul Gulbrandsen 1.7.1873.

 

Agent O. S. Hansen kst 11.4.1894, fast 1.6.1894.

 

Enke Emilie Hansen kst. 20.10.1896.

 

Frk. Gusta Andersen kst. 1.12.1896.

 

Severin Holter midlertidig fra 14.1.1897, fast 1.6.1897.

 

Hans Marinius Hansen 27.9.1906 (f. 1859).

 

Postelev Torleif Sundre 1.11.1929 (f. 1902).

 

Helge Grønbeck 1.2.1937 (f. 1907).

 

Åse Olsen midlertidig fra 12.5.1945.

 

Poståpner Aslaug Gulbrandsen 1.5.1947 (f. 1902).

 

Poståpner Odd Toralf Holter 1.6.1964 (f. 1914).

 

Poståpnerass. Hans Jakob Bjerke 1.2.1967 (f. 1928).

 

Underkontorstyrer Signe Marie Gyland 1.10.1968 (f. 1947).

 

Odd Toralf Holter 1.7.1971 (f. 1914).

 

Postkass. Erik Rolf Halvorsen 1.3.1977 (f. 1948).

 

Postkass.V Roar Arild Gjølstad 1.1.1981 (f. 1953).

 

Den/de først kjente årlige poståpnerlønninger var

 

i 1856 til 1863 20 Spd.

 

I 1864 var lønnen 50 Spd.,

 

i 1875 kr 256 (64 Spd.),

 

i 1896 kr 520,-,

 

i 1901 kr 650,-,

 

i 1907 kr 700,-,

 

i 1914 kr 750,-

 

og fra 1917 kr 900,-.


Fra 1.7.1917 ble det gitt midlertidig dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

 

 
(KILDE: Maihaugen, Postmuseet/Poststedsdatabasen)
Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland