På triller´n med køllene mot de siste hullene. Son er i sikte og sola varmer godt i ansiktet.

Portett av et vårlig golfbanelandskap


Fotoserie fra Soon Golfklubbs bane i Son 20. april 2016: Svein-H. Strand

 

 

Den lange og relativt smale banen kjennetegnes av et variert landskap.

 


Bra idyllisk rundt tjernet. Midt uti der er det ikke ringer etter Nøkkens barn som skimtes. En mellomstor fugl har nettopp dykket etter dagens lunsj. 

 

 

I litt mye motlys ser vi her "bukta" i sørenden av tjernet.

 

 

 

En bra stor bunker, dette. Må du oppi her etter ballen, så skal det ikke være spor etter deg når du er ferdig. Ei rake ligger klar.

 

 

Det varierte landskapet sett fra en litt annen vinkel enn på bildet over. Leilighetshusene skimtes såvidt i bakgrunnen.

 

 

 

Litt av den sørlige del av banen. T.v. de privateide leilighetshusene. Kort vei til banen her... Og i bakrunnen skimtes Son og Sonskilen.

 

 

Selv i kanten av tjernet skal ballen helst ikke havne underveis mot hullet. Det blir nytt slag fra nærmeste egnede plass, og i de fleste tilfeller et ekstraslag i regnskapet. To bunkere i bakgrunnen. 

 

 

 

Bunker preget av sand med mye hvitt. I bakgrunnen skimtes flagget ved et av de ni hullene.  

 

 

 

Her ser vi langt innover mot nordenden av banen. Fyldig motiv. Bunker til venstre, green til høyre. Videre mot neste hull et stykke fairway (kortklippet område mellom utslagsstedet og greenen, og som ikke er et hinder).

 

 

På ni-hullsbanen i Son har hvert hull sin fine stein med faktainformasjon. Og her ved toer´n som ved de andre steinene: En avfallsbøtte, selvfølgelig! Søppel av alle tenkelige slag (!) i baneområdet er kort sagt tabu. 

 

 

Fra den innerste greenen ser vi litt av det lange strekket med høyspentledninger som løper over kommunelandskapet fra øst til vest. Referanser fra kartverket vil føre for langt. Kortversjon: Her er vi faktisk ikke veldig langt fra Hølen.

 

 

Banen ligger delvis på begge sider av Stavnesbekken. Her bærer det mot brua og over til østsiden der den største delen av banen ligger. Takk for fint, kyndig fotofølge over hele banen, Egil Aarum!

 

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland