20 bilder i slidesserien

Slidesløsningen på toppen av Herison.no ser ut til å ha vært et godt valg for et nettsted som vårt, og den skal videreføres som et fast innslag etter Beta-perioden.

 

Også denne bildeserien vokser smått om senn og har nå en beholdning på 20. En tilfeldig utvalgt serie vises hver gang hovedsiden åpnes. Vi satser på en viss utskiftning når beholdningen er blitt stor nok.

 

Bruk kontakt­skjemaet

E-postkontoen post@herison.no kan brukes først etter den offisielle åpningen av nettstedets Beta-versjon. Derimot kan kontaktskjemaet allerede nå brukes til både det ene og det andre.  Opplysningene tilknyttet kontaktskjemaet er oppdatert og utvidet 26.06.14

 

Fra Søndre Brevik. Mot Moss.
Foto: Svein-H. Strand

 

Pjåken.
Foto: Sturla Strand

 

EN AVLEGGER

Etter en nøye avveining blant utgiverforetakets forlengst registrerte domener, ble det Herison.no som ble Lokalmagasinets første avlegger. 

 

Det ble stadig mer klart at vi trenger et Son-fokusert magasin med plass og design for flere og større bilder.  

Samtidig skal det være oversiktlig og med lett tilgang til stoffet. Med blant annet flotte bildeserier skal vi portrettere Hollender-staden, og etter hvert også folk som bor her. 

 

Kort sagt: Bilder, reportasjer og artikler. Nyhetene og aktualitetene med mer må du fortsatt til Lokalmagasinet.no for å finne.

 

Det skal være en sterk intern lenking mellom de to nettstedene. Sammenkoplingen av de to domenene skal ikke skje før det nye nettstedet blir offisielt åpnet i løpet av mai. Leserne kan da selve velge hvor de vil gå inn og fra hvilket av nettstedene de vil gå ut av besøksesjonen.

 

Her kan du lese mer om Herison.no. 
 

Alicenborg.
Foto: Svein-H. Strand

 

Othar Holmboes tegning av skikkelsen Sidsel Sidserk i Hans Aanruds mest kjene og solgte fortellingsbok "Sidsel Sidserk og andre kjerringemner" (1903). I engelsk oversettelse: Lisbeth Longfrock, slik det står i den digitaliserte tegningen vi fant på nettet.

 

Othar Holmboe: Kunstner, politiker og apoteker i Son

 

Juleillustrasjon uten navn av Othar Holmboe med klassisk motiv: Husnisser og gardskjerring med julegrøt.

 

(02.12.14. Oppdatert med øverste bilde 26.02.15) Blant de kjente kunstnerne som Mosjøen og Vefsn har fostret er maleren Thorolf Holmboe (1866-1935). Mindre kjent er hans yngre bror, maleren, tegneren og illustratøren Othar Holmboe (1868-1928), som slo seg ned i Son. Her virket han også som politiker, ble ordfører – og apoteker. Og han malte altertavlen på Såner kirke som brant til grunnen i 1995.

Av Svein-H. Strand

Othar Holmboes poster til jubileumsutstillingen i Kristiania 1914.

 

Familien flyttet til Tromsø der han ble utdannet farmasøyt (1887), Sammen med sin far Othar Ervigius var han som ung med med på å starte Tromsø Kunstforening.

 

Othar Holmboe var, som sin bror, elev ved Den kongelige Tegneskole og Kristian Zahrtmanns maleskole i København.

Han debuterte i 1898 – på selveste Høstutstillingen – med naturalistiske landskapsmalerier som de fleste av sine kolleger på den tiden.

Maleren hadde ingen stor produksjon, men gjorde etter hvert et lite levebrød av å være karikaturtegner. 

Etter århundreskiftet gjorde han som mange andre kunstnere på den tiden: Flyttet til Son for å bo og arbeide der hele eller deler av året.

Hos Holmboe i Labobakken i Son, med storartet utsikt til Sonskilen og innløpet til Mossesundet, vanket blant andre forfatteren Nils Kjær (1870-1924). Kjær var først bare sommergjest i Son, men kjøpte senere, få år før sin død, den gamle fiskerboligen Pjåken i Sør-Son.

Det var ikke mye avholdssak som preget kunstnermiljøet i Son på den tiden. Noen fuktige lag ble det sikkert med Kjær og de andre kjente begersvingerne.

Kanskje nøt både den ene og den andre særdeles godt av å ha en utdannet apoteker i sin midte når bakrusen herjet som verst?

Uansett er det et faktum at Othar Holmboe virkelig praktiserte sitt fag i Son – ved å drive et apotek. 

Yngstemann av de to Holmboe-kunstnerne hadde allsidige talenter – for se om han ikke også kastet seg ut i lilleputtbyens politiske liv. En karriere som førte ham til vervet som Son kommunes ordfører i årene 1911-1916.


Amund Helleland tegnet av Othar Holmboe.

 

Men kunstneren Othar Holmboe, da? Joda, han både tegnet og malte videre i sin tid i Son.

Og han takket ja da det trengtes lokale kunstnerkrefter til å utsmykke sognekirken, nye Såner kirke som hadde stått ferdig og ventet på en altertavle siden 1880.

 

DENNE ARTIKKELEN er basert på faktaopplysninger fra en rekke kilder. Til slutt litt fra den norske utgaven av Wikipedia:

 

► Othar Holmboe hadde et bredt interessefelt, illustrerte bl.a. Gabriel Scotts "Lillehavns mysterier" (1898), og utga biografien "Foged Jens Holmboes efterkommere", Bogtrykkeriet Concordia (1890).

 

► Holmboe tegnet også plakatserier som NSBs Norge – Midnatsolens Land (1905) og Mustads margarin (1905).

 

► Han er biografert i pamfletten Thorolf og Othar Holmboe, Tromsø Kunstmuseum (1996).

 

 
(Opprinnelig publisert i Lokalmagasinet.no i 2003 uten illustrasjoner; ikke tilgjengelig på internett siden 2007; republisert i utvidet versjon på Herison.no desember 2014.)
Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland