Oversiktsbilde tatt fra Kolåsveien fredag 9. september kl. 15:30. De neste bildene, unntatt det siste, er tatt tidlig om kvelden torsdag 8. september. 

 

Dyrkede Ørajordet i total FORVANDLING

Fotopptak september 2016: Svein-H. Strand

 

Landbrukssjefen i Follo, Lars Martin Julseth, forutsetter at matjorda på Ørajordet "blir tatt vare på ved at den ikke blandes med undergrunnsjord". I uttalelsen fra 30. juni heter det videre at matjorda "bør brukes som jordforbedring på landbruksarealer i området." Bildeserien her skal ses på denne bakgrunn, foruten at den er ment som historisk dokumentasjon. For nyhetsmessig dekning av saken, se Lokalmagasinet.no.

 

 

Anleggsvei, grøft og jordplatå.

 

 

 

Jordplatå med spor etter anleggsmaskinens skjæring.

 

 

Anleggsvei, grøft og dyrket mark.

 

 

Rutebussenes snuhorn.

 

 

Grusbelagt før asfaltering. 

 

 

Asfalt, grøft og jord.

 

 

Grøfteskjæring og overvannsrør foran litt dyrket mark.

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland