20 bilder i slidesserien

Slidesløsningen på toppen av Herison.no ser ut til å ha vært et godt valg for et nettsted som vårt, og den skal videreføres som et fast innslag etter Beta-perioden.

 

Også denne bildeserien vokser smått om senn og har nå en beholdning på 20. En tilfeldig utvalgt serie vises hver gang hovedsiden åpnes. Vi satser på en viss utskiftning når beholdningen er blitt stor nok.

 

Bruk kontakt­skjemaet

E-postkontoen post@herison.no kan brukes først etter den offisielle åpningen av nettstedets Beta-versjon. Derimot kan kontaktskjemaet allerede nå brukes til både det ene og det andre.  Opplysningene tilknyttet kontaktskjemaet er oppdatert og utvidet 26.06.14

 

Fra Søndre Brevik. Mot Moss.
Foto: Svein-H. Strand

 

Pjåken.
Foto: Sturla Strand

 

EN AVLEGGER

Etter en nøye avveining blant utgiverforetakets forlengst registrerte domener, ble det Herison.no som ble Lokalmagasinets første avlegger. 

 

Det ble stadig mer klart at vi trenger et Son-fokusert magasin med plass og design for flere og større bilder.  

Samtidig skal det være oversiktlig og med lett tilgang til stoffet. Med blant annet flotte bildeserier skal vi portrettere Hollender-staden, og etter hvert også folk som bor her. 

 

Kort sagt: Bilder, reportasjer og artikler. Nyhetene og aktualitetene med mer må du fortsatt til Lokalmagasinet.no for å finne.

 

Det skal være en sterk intern lenking mellom de to nettstedene. Sammenkoplingen av de to domenene skal ikke skje før det nye nettstedet blir offisielt åpnet i løpet av mai. Leserne kan da selve velge hvor de vil gå inn og fra hvilket av nettstedene de vil gå ut av besøksesjonen.

 

Her kan du lese mer om Herison.no. 
 

Alicenborg.
Foto: Svein-H. Strand

Oversiktsbilde tatt fra Kolåsveien fredag 9. september kl. 15:30. De neste bildene, unntatt det siste, er tatt tidlig om kvelden torsdag 8. september. 

 

Dyrkede Ørajordet i total FORVANDLING

Fotopptak september 2016: Svein-H. Strand

 

Landbrukssjefen i Follo, Lars Martin Julseth, forutsetter at matjorda på Ørajordet "blir tatt vare på ved at den ikke blandes med undergrunnsjord". I uttalelsen fra 30. juni heter det videre at matjorda "bør brukes som jordforbedring på landbruksarealer i området." Bildeserien her skal ses på denne bakgrunn, foruten at den er ment som historisk dokumentasjon. For nyhetsmessig dekning av saken, se Lokalmagasinet.no.

 

 

Anleggsvei, grøft og jordplatå.

 

 

 

Jordplatå med spor etter anleggsmaskinens skjæring.

 

 

Anleggsvei, grøft og dyrket mark.

 

 

Rutebussenes snuhorn.

 

 

Grusbelagt før asfaltering. 

 

 

Asfalt, grøft og jord.

 

 

Grøfteskjæring og overvannsrør foran litt dyrket mark.

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland