"Nye" Kolåsveien blir til

Foto: Svein-H. Strand

 

Foran starten på de omfattende arbeidene med å lage fortau og forbedre vann- og kloakksystemet i fylkesvei 2 Kolåsveien, har vi opprettet denne siden for å fotodokumentere den historiske endring i det bevaringsverdige Son sentrum. I det måneder lange prosjektet skal også krysset med Løkkeveien og Sagaveien utbedres. Samtlige bilder er tatt 22. september. Arbeidene starter fra nord, ved Kiwi. Vi fyller etter hvert på med bilder fra anleggsarbeidene, som skal være avsluttet innen sommeren 2020. For det rent nyhetsmessige: Les Lokalmagasinet.no.

 

 

Søndag ettermiddag 22. september 2019. Et minutt eller så innimellom kommer ingen biler på vei til eller fra Storgata, sånn at det går an å ta bilder fra ulike standplasser uten at det går på skkerheten løs. Det er dagen før lokalbussene legger om sin kjørevei, og dette er selvsagt kunngjort på plakat fra Ruter (blidet nedenfor).

 

 

 

Her løper Løkkeveien ut i Kolåsveien, med vegkontorets avmerkinger i asfalten før anleggsmaskinene slipper til.

 

 

Et bra gammelt lønnetre (spisslønn) ved krysset med Løkkeveien ligger så å si i projektet. Les: For å hugges. Fordi det står i veien når det skal anlegges halvannen meter bredt fortau. Men mange lurer på om det virkelig er nødvendig.

 

 

Nederst i Løkkeveien. Lønnetreet tar seg fint ut med Huitfeldtgården i bakgrunnen. Men at det skal stå så utsatt til helt ytterst på nedre terrasse av det privateide grøntområdet med gressbakke ja, det er synd og skam, for å si det sånn!

 

 

Det er blitt hevdet på Facebook at lønnen uansett ikke hadde så mange år igjen å leve. Men disse og andre bilder fra 22. september viser ingen tegn til at treet er i "avgangsklassen". Treslaget kan bli opptil 200 år gammelt.

 

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland