Tre kulturtilbud omtalt her er nedlagt

(16.09.19. Oppdatert senest 16.01.20) Herison.no er ikke en nettavis for regulære lokale nyheter. De publiseres i Lokalmagasinet.no. Men Herison.no har gjennom året, og via vår Facebook-side Her i Son, relativt mange lesere fra andre deler av landet. Og vi skylder å gjøre også dem oppmerksom på at tre viktige kulturtilbud som er omtalt i reportasjeform her, nå er nedlagt.

 

Det gjelder dessverre først og fremst Hallanderiet, et tilbud som er dekket over flere sider. Nedlagt er også antikvariatet i Thornegården, det første som takket for seg.

 

Høsten 2018 kom så kunngjøringen fra Hallanderiet i det tidligere bedehuset Elim. Eierskapet beholdes i familien Hallan, og det ble bebudet at andre kulturaktiviteter ville kunne komme. Men sånn ble det ikke, eiendommen ble i stedet lagt ut for salg. 

 

Som om ikke dette var nok: Spinnerigården ble lagt ut for salg, og Follo museum/Son kystkultursenters leieforhold i kjelleren ble avviklet. I redaksjonen valgte vi da inntil videre å "slå av" tilgang til fotoreportasjen om hva man kunne se i "museumskjelleren".

 

Men det vil jo alltid være interesse for mange ting i det nære "som var". Dette tiltaket var sannelig interessant nok, og nettilgangen til Historisk i museums-kjellerrom er nå "skrudd på" igjen. Red. 

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland