20 bilder i slidesserien

Slidesløsningen på toppen av Herison.no ser ut til å ha vært et godt valg for et nettsted som vårt, og den skal videreføres som et fast innslag etter Beta-perioden.

 

Også denne bildeserien vokser smått om senn og har nå en beholdning på 20. En tilfeldig utvalgt serie vises hver gang hovedsiden åpnes. Vi satser på en viss utskiftning når beholdningen er blitt stor nok.

 

Bruk kontakt­skjemaet

E-postkontoen post@herison.no kan brukes først etter den offisielle åpningen av nettstedets Beta-versjon. Derimot kan kontaktskjemaet allerede nå brukes til både det ene og det andre.  Opplysningene tilknyttet kontaktskjemaet er oppdatert og utvidet 26.06.14

 

Fra Søndre Brevik. Mot Moss.
Foto: Svein-H. Strand

 

Pjåken.
Foto: Sturla Strand

 

EN AVLEGGER

Etter en nøye avveining blant utgiverforetakets forlengst registrerte domener, ble det Herison.no som ble Lokalmagasinets første avlegger. 

 

Det ble stadig mer klart at vi trenger et Son-fokusert magasin med plass og design for flere og større bilder.  

Samtidig skal det være oversiktlig og med lett tilgang til stoffet. Med blant annet flotte bildeserier skal vi portrettere Hollender-staden, og etter hvert også folk som bor her. 

 

Kort sagt: Bilder, reportasjer og artikler. Nyhetene og aktualitetene med mer må du fortsatt til Lokalmagasinet.no for å finne.

 

Det skal være en sterk intern lenking mellom de to nettstedene. Sammenkoplingen av de to domenene skal ikke skje før det nye nettstedet blir offisielt åpnet i løpet av mai. Leserne kan da selve velge hvor de vil gå inn og fra hvilket av nettstedene de vil gå ut av besøksesjonen.

 

Her kan du lese mer om Herison.no. 
 

Alicenborg.
Foto: Svein-H. Strand

Bildene er fra en orientering om utgravningene som fant sted for mange frammøtte søndag 18. mars 2012, etter at arkeologene hadde arbeidet med spade og skje her i en uke. (Foto: Svein-H. Strand)

De interessante middelalderfunnene

I forbindelse med gravearbeider i Son i 2012, avdekket fylkeskommunens arkeologer hus- og havnekonstruksjoner samt gateløp der de eldste dateringene kan være fra ca 1450-tallet. Funnene engasjerte befolkningen i Vestby og Son, og det kom ønsker om at disse funnene burde integreres i den påbegynte ombyggingen av torget. Dette medførte endringer i de opprinnelige planene for torget, og dermed merkostnader.

 


Som bildet her viser: Utformingen av Son torg strekker seg tilbake til 1600-tallet. Torget omkranses av fredete bygninger fra perioden 1650-1800.

FRA RENESSANSEN OG ENDA ELDRE

 

Torget har en utforming som peker tilbake på renessansen, lik mange andre byer i Europa.

 

Det har imidlertid i lang tid vært tegn på at plassen skjuler enda eldre kulturminner, noe de arkeologiske undersøkelsene sammen med historiske kilder bekreftet.

 

 

Krittpiper ble det funnet mange av.

 

 

Arkeolog Marianne Johansson fra arkeologisk feltenhet i Akershus fylkeskommune holdt denne søndagen orientering for et hundretalls mennesker om hva som var avdekket så langt.

 

 

– Ved å tilrettelegge Son torg slik at disse kulturminnene kan oppleves, vil en gjøre Son til et enda mer attraktivt sted å besøke og bosette seg, heter det i et vedtak som ble fattet av fylkesutvalget.

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland