Bildene er fra en orientering om utgravningene som fant sted for mange frammøtte søndag 18. mars 2012, etter at arkeologene hadde arbeidet med spade og skje her i en uke. (Foto: Svein-H. Strand)

De interessante middelalderfunnene

I forbindelse med gravearbeider i Son i 2012, avdekket fylkeskommunens arkeologer hus- og havnekonstruksjoner samt gateløp der de eldste dateringene kan være fra ca 1450-tallet. Funnene engasjerte befolkningen i Vestby og Son, og det kom ønsker om at disse funnene burde integreres i den påbegynte ombyggingen av torget. Dette medførte endringer i de opprinnelige planene for torget, og dermed merkostnader.

 


Som bildet her viser: Utformingen av Son torg strekker seg tilbake til 1600-tallet. Torget omkranses av fredete bygninger fra perioden 1650-1800.

FRA RENESSANSEN OG ENDA ELDRE

 

Torget har en utforming som peker tilbake på renessansen, lik mange andre byer i Europa.

 

Det har imidlertid i lang tid vært tegn på at plassen skjuler enda eldre kulturminner, noe de arkeologiske undersøkelsene sammen med historiske kilder bekreftet.

 

 

Krittpiper ble det funnet mange av.

 

 

Arkeolog Marianne Johansson fra arkeologisk feltenhet i Akershus fylkeskommune holdt denne søndagen orientering for et hundretalls mennesker om hva som var avdekket så langt.

 

 

– Ved å tilrettelegge Son torg slik at disse kulturminnene kan oppleves, vil en gjøre Son til et enda mer attraktivt sted å besøke og bosette seg, heter det i et vedtak som ble fattet av fylkesutvalget.

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland