Hva dokumentene DOKUMENTERER

Samleside med lenker til utvalgte originale dokumenter i den offentlige forvaltning. Dokumentene er i pdf-format hvis ikke annet er nevnt. Lenkene ligger

med neste øverst.

 

Om trafikk og parkering med mer i Son sentrum

 

► Til møtet i plan- og miljøutvalget 30.10.14 forelå et oppdatert saksframlegg fra administrasjonen. Her er også dette i sin helhet i pdf-format. Vi legger senere ut lenke til den offentlige protokollen fra møtet.

 

Søknad om dispensasjon fra krav til parkering under terreng i Solsiden-utbyggingen. Saksframlegg til ekstraordinært møte i plan- og miljøutvalget 30.10.14. Innledende dokumenter er kopi av brev fra kommunen til Son Eiendom AS´ Solsiden-arkitekt, etter forrige utvalgsmøte, vedlagt den vanlige orientering om klageadgang m.v.

 

► Rådmannens saksframlegg om framtidig bruk av Son sentrum (13 sider, laster seg litt sakte ned):

"Trafikkavvikling, parkering samt bruk og utleie av kommunalt utleieareal".
 

Offentlig protokoll fra Vestby kommunestyres møte 19. mai 2014 (sak 25/14).

 

Diverse lokale dokumenter i pdf-format

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland