20 bilder i slidesserien

Slidesløsningen på toppen av Herison.no ser ut til å ha vært et godt valg for et nettsted som vårt, og den skal videreføres som et fast innslag etter Beta-perioden.

 

Også denne bildeserien vokser smått om senn og har nå en beholdning på 20. En tilfeldig utvalgt serie vises hver gang hovedsiden åpnes. Vi satser på en viss utskiftning når beholdningen er blitt stor nok.

 

Bruk kontakt­skjemaet

E-postkontoen post@herison.no kan brukes først etter den offisielle åpningen av nettstedets Beta-versjon. Derimot kan kontaktskjemaet allerede nå brukes til både det ene og det andre.  Opplysningene tilknyttet kontaktskjemaet er oppdatert og utvidet 26.06.14

 

Fra Søndre Brevik. Mot Moss.
Foto: Svein-H. Strand

 

Pjåken.
Foto: Sturla Strand

 

EN AVLEGGER

Etter en nøye avveining blant utgiverforetakets forlengst registrerte domener, ble det Herison.no som ble Lokalmagasinets første avlegger. 

 

Det ble stadig mer klart at vi trenger et Son-fokusert magasin med plass og design for flere og større bilder.  

Samtidig skal det være oversiktlig og med lett tilgang til stoffet. Med blant annet flotte bildeserier skal vi portrettere Hollender-staden, og etter hvert også folk som bor her. 

 

Kort sagt: Bilder, reportasjer og artikler. Nyhetene og aktualitetene med mer må du fortsatt til Lokalmagasinet.no for å finne.

 

Det skal være en sterk intern lenking mellom de to nettstedene. Sammenkoplingen av de to domenene skal ikke skje før det nye nettstedet blir offisielt åpnet i løpet av mai. Leserne kan da selve velge hvor de vil gå inn og fra hvilket av nettstedene de vil gå ut av besøksesjonen.

 

Her kan du lese mer om Herison.no. 
 

Alicenborg.
Foto: Svein-H. Strand

Hølen – neesten i Son!

Side om tettstedet Hølen, under opparbeiding.

 

 

 

 

Lensmannsgården et av de aller fineste gamle husene i Hølen. Den ble bygget en gang før 1848. Historien sier at det var et farveri her en gang. Sikkert er det at her var det lensmannskontor og arrestlokale fra ca 1875 og helt fram til 1943. Kunstmaleren Therese Nortvedt er oppvokst i dette huset, sammen med sin store søskenflokk. Huset er fortsatt i Nortvedt-familiens eie. LM Foto: Sturla Strand

 

 

Alle skiltene i kommunens merkingsprogram har fått lik utforming, etter mønster av tilsvarende skilter i Oslo. Her er det som er satt opp på Lensmannsgården. Foto: Svein-H. Strand

 

 

 

I Røttergården ved torget har Hølens nærbutikk holdt til så lenge noen kan huske. Gården er da også oppkalt etter kjøpmann Røtter, som drev forretning her. Men først var det poståpneri fra 1847 til 1870. Røtter var poståpner fra 1862. Muligens også telegrafstasjon fra 1858 til 1867. Tidlig på 1900-tallet var det telefonsentral. Maleren Jacob Strømme bodde i gården rundt år 1900. Bildet viser gården med fasaden som den hadde i 2005 og noen år videre. Foto: Sturla Strand

 

NOEN ANDRE HISTORISKE HUS I HØLEN

 

Elverhøy. Oppført 1914, tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg. Kontor og disponentbolig for trelasteksport. Kjøpt av "Hølen reservefond" i 1952, forsamlingshus fra 1954. 

 

Hølen skole, den eldste bygningen. Oppført 1856, telegrafstasjon, skole, bibliotek og apotekerbolig.

 

Munkegården. Oppført ca. 1750. Kafé og skolestue, senere kontor og disponentbolig for Hølen Fabrikker AS.

 

Selviggården. Oppført 1848, brennevinssamlag 1898–1914.

 

 

 

 

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland