Hølen – neesten i Son!

Side om tettstedet Hølen, under opparbeiding.

 

 

 

 

Lensmannsgården et av de aller fineste gamle husene i Hølen. Den ble bygget en gang før 1848. Historien sier at det var et farveri her en gang. Sikkert er det at her var det lensmannskontor og arrestlokale fra ca 1875 og helt fram til 1943. Kunstmaleren Therese Nortvedt er oppvokst i dette huset, sammen med sin store søskenflokk. Huset er fortsatt i Nortvedt-familiens eie. LM Foto: Sturla Strand

 

 

Alle skiltene i kommunens merkingsprogram har fått lik utforming, etter mønster av tilsvarende skilter i Oslo. Her er det som er satt opp på Lensmannsgården. Foto: Svein-H. Strand

 

 

 

I Røttergården ved torget har Hølens nærbutikk holdt til så lenge noen kan huske. Gården er da også oppkalt etter kjøpmann Røtter, som drev forretning her. Men først var det poståpneri fra 1847 til 1870. Røtter var poståpner fra 1862. Muligens også telegrafstasjon fra 1858 til 1867. Tidlig på 1900-tallet var det telefonsentral. Maleren Jacob Strømme bodde i gården rundt år 1900. Bildet viser gården med fasaden som den hadde i 2005 og noen år videre. Foto: Sturla Strand

 

NOEN ANDRE HISTORISKE HUS I HØLEN

 

Elverhøy. Oppført 1914, tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg. Kontor og disponentbolig for trelasteksport. Kjøpt av "Hølen reservefond" i 1952, forsamlingshus fra 1954. 

 

Hølen skole, den eldste bygningen. Oppført 1856, telegrafstasjon, skole, bibliotek og apotekerbolig.

 

Munkegården. Oppført ca. 1750. Kafé og skolestue, senere kontor og disponentbolig for Hølen Fabrikker AS.

 

Selviggården. Oppført 1848, brennevinssamlag 1898–1914.

 

 

 

 

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland