Hjelp til fagbok om gamle Son-slekter  

(28.04.19) Arkivar Paul Sporsheim trenger hjelp med opplysninger til en fagartikkel fra Son, som han skriver sammen med en annen. Han har spurt om redaksjonen kan gi plass til noen ord som nøyaktig forteller hva forfatterne trenger å vite. Det gjør vi så gjerne. Red.

 

 

1.

Hvis noen har fotografier eller malerier av skolelærer Christian Hansen (1832-ca.1913), Henrik Stoltenberg (1797-1872) eller noen av  Huitfeldt-familien som bodde i Son på 1800-tallet (Lars Jørgen Huitfeldt, gift med Elise Wold med barna Henrik, Arild, Lagertha og Gustav Dahlin – de mest interessante er Elise, Arild, Lagertha og Gustav), ønsker jeg å skanne eller avfotografere disse. De skal brukes til illustrasjon i artikkelen.

2.

Hvis det finnes etterkommere etter Christian Hansen (far til Kaja Hansen), Henrik Stoltenberg eller Huitfeldt-familien som har opplysninger om noen av personenes / familienes liv i Son, setter jeg pris på om de tar kontakt. Eller kanskje det finnes andre som har interessant informasjon?

3.

Kan noen ha bøker hjemme merket «Christian Hansens Leiebibliotek»? Se foto av bok med den aktuelle teksten, som er fra innsiden av forsidepermen. I så fall vil jeg gjerne låne og skanne noen av disse, eventuelt få tilsendt opplysninger om bok, forfatter og nummer på boka.

 

Paul Sporsheim, Son
E-post: paul@papirarkivet.no
Tlf. 416 34 978

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland