20 bilder i slidesserien

Slidesløsningen på toppen av Herison.no ser ut til å ha vært et godt valg for et nettsted som vårt, og den skal videreføres som et fast innslag etter Beta-perioden.

 

Også denne bildeserien vokser smått om senn og har nå en beholdning på 20. En tilfeldig utvalgt serie vises hver gang hovedsiden åpnes. Vi satser på en viss utskiftning når beholdningen er blitt stor nok.

 

Bruk kontakt­skjemaet

E-postkontoen post@herison.no kan brukes først etter den offisielle åpningen av nettstedets Beta-versjon. Derimot kan kontaktskjemaet allerede nå brukes til både det ene og det andre.  Opplysningene tilknyttet kontaktskjemaet er oppdatert og utvidet 26.06.14

 

Fra Søndre Brevik. Mot Moss.
Foto: Svein-H. Strand

 

Pjåken.
Foto: Sturla Strand

 

EN AVLEGGER

Etter en nøye avveining blant utgiverforetakets forlengst registrerte domener, ble det Herison.no som ble Lokalmagasinets første avlegger. 

 

Det ble stadig mer klart at vi trenger et Son-fokusert magasin med plass og design for flere og større bilder.  

Samtidig skal det være oversiktlig og med lett tilgang til stoffet. Med blant annet flotte bildeserier skal vi portrettere Hollender-staden, og etter hvert også folk som bor her. 

 

Kort sagt: Bilder, reportasjer og artikler. Nyhetene og aktualitetene med mer må du fortsatt til Lokalmagasinet.no for å finne.

 

Det skal være en sterk intern lenking mellom de to nettstedene. Sammenkoplingen av de to domenene skal ikke skje før det nye nettstedet blir offisielt åpnet i løpet av mai. Leserne kan da selve velge hvor de vil gå inn og fra hvilket av nettstedene de vil gå ut av besøksesjonen.

 

Her kan du lese mer om Herison.no. 
 

Alicenborg.
Foto: Svein-H. Strand

Fra Sauholmene til Dritærtangen

 

 Fra Sonskilen og utover, med Tofteholmen t.h. i bakgrunnen. (Foto: Svein-H. Strand)

 

Lokalhistoriker og Son Leksikon-redaktør Ivar Gudmundsen har laget denne flotte alfabetiske oversikten over øyer, holmer og båer m.m. utenfor Son. Godt å vite for nye soninger og sommergjester, greit å friske opp for alle oss andre.

 
 

BALLASTBÅEN

 

♦ Grunne, båe i Sonskilen, sør for Maritangen på Laksa. Det skal ikke ha vært dumpet ballast her, men båen skal ha vært et merke, et med, for et sted der man hentet ballast til skutene. (Kilde: Stadnamn fra Oslofjorden, 1929.)BENTSEBÅEN
 
Grunne rett nord for Sauholmen. Dybde ca. 1,5 meter. Grunnen er markert med grunnstake i jern. Den er sannsynligvis oppkalt etter los Christen Bentsen (født 1742) i Son. (Kilde: Gustav Indrebø: "Stadnamn fraa Oslofjorden" 1933; videreføring av doktorgradsavhandling 1925/Norsk Stadnamnleksikon.) | Folketellingen 1801.)BERGEBÅNNRENNA, BÆRBÅNNRENNA
 

Ei 40 favner dyp renne mellom Kippenes og Brevik i Mossesundet, på grensen mellom Vestby og Moss. Fiske etter torsk. (Kilde: "Stadnamn fraa Oslofjorden", se ovenfor.)BEVØYA
 

Skogkledd øy rett nord for Jeløya, skilt fra Jeløya ved Bevøysundet, i Moss kommune. Den bidrar til å skjerme Sonskilen mot noe av sørvestkulingen.

Navnet ble tidligere skrevet Bevø. Navnet lød antagelig opprinnelig Beðuey, etter gammelnorsk «beðja»: lag av sand, grus.

Øya er i privat eie og bebygd med en del sommerhytter. (Kilder: "Stadnamn fraa Oslofjorden", se ovenfor.) Se også: Bevøysundet.BEVØYKOLLEN
 

Grunne nord for Bevøya, med dybde på bare 4,5 meter. Avmerket med grunnstake i jern.

Fra Bevøykollen og sørover langs Jeløylandet til Nesbukta er det gytefelt for torsk.
(Kilde: Fiskeplasser i ytre og indre Oslofjord.)BEVØYSUNDET
 

Trangt sund mellom Bevøya og Jeløya. Et skjær i nordøstre del av sundet, der dybden ikke er mer enn én meter, gjør at større båter må manøvrere med varsomhet.

Låssettingsplass for brisling og sild på innsiden av Bevøya. Snurrevadfelt fra sundet og sørvestover. Fra sundet mot Bile er det sett for garn og torskeruser.

Gamle skriftformer: Beffweswnd 1532, Befue sundt 1696, Befø sund 1650 - 1700, Beføe sund 1707, Befvøe sund 1700 - 1750. (Kilder: "Stadnamn fraa Oslofjorden", se ovenfor | Fiskeplasser i ytre og indre Oslofjord) Se: Dritærtangen.

BLÅSTUA
 

Fritidshus på sørspissen av Laksahalvøya, godt synlig fra Son og fra sjøen. Gnr 159, bnr 6.

Navnet kommer av at det «i alle år» har vært blåmalt. Huset er bygd i tømmer, på gråsteinsmur, antagelig på begynnelsen av 1800-tallet, som en toroms akershusisk hustype. Siden er huset panelt, men ellers er det gjort få endringer. Fra midten av 1930-årene har huset vært i familien Hafstads eie.DRITÆRTANGEN
 

Uhøytidelig navn på nordspissen av Jeløya, ved Bevøysundet. Lett å komme i land fra småbåter.

Navnet forklares slik: Når fiskerne dro hjem til Son etter lang tid på sjøen, lå tangen gunstig til for trengende, som ikke kunne vente til de var hjemme.

 

 
Opprinnelig publisert i Lokalmagasinet.no i juli 2006
Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland