20 bilder i slidesserien

Slidesløsningen på toppen av Herison.no ser ut til å ha vært et godt valg for et nettsted som vårt, og den skal videreføres som et fast innslag etter Beta-perioden.

 

Også denne bildeserien vokser smått om senn og har nå en beholdning på 20. En tilfeldig utvalgt serie vises hver gang hovedsiden åpnes. Vi satser på en viss utskiftning når beholdningen er blitt stor nok.

 

Bruk kontakt­skjemaet

E-postkontoen post@herison.no kan brukes først etter den offisielle åpningen av nettstedets Beta-versjon. Derimot kan kontaktskjemaet allerede nå brukes til både det ene og det andre.  Opplysningene tilknyttet kontaktskjemaet er oppdatert og utvidet 26.06.14

 

Fra Søndre Brevik. Mot Moss.
Foto: Svein-H. Strand

 

Pjåken.
Foto: Sturla Strand

 

EN AVLEGGER

Etter en nøye avveining blant utgiverforetakets forlengst registrerte domener, ble det Herison.no som ble Lokalmagasinets første avlegger. 

 

Det ble stadig mer klart at vi trenger et Son-fokusert magasin med plass og design for flere og større bilder.  

Samtidig skal det være oversiktlig og med lett tilgang til stoffet. Med blant annet flotte bildeserier skal vi portrettere Hollender-staden, og etter hvert også folk som bor her. 

 

Kort sagt: Bilder, reportasjer og artikler. Nyhetene og aktualitetene med mer må du fortsatt til Lokalmagasinet.no for å finne.

 

Det skal være en sterk intern lenking mellom de to nettstedene. Sammenkoplingen av de to domenene skal ikke skje før det nye nettstedet blir offisielt åpnet i løpet av mai. Leserne kan da selve velge hvor de vil gå inn og fra hvilket av nettstedene de vil gå ut av besøksesjonen.

 

Her kan du lese mer om Herison.no. 
 

Alicenborg.
Foto: Svein-H. Strand

Fotogull fra gamle dager

Bildesamling som oppdateres fortløpende når gode objekter byr seg fram. Oppdatert senest 12.08.16 (de to øverste bildene). Vi tar også imot bilder (bare digitaliserte) fra seerne etter nærmere avtale. Vennligst bruk vår nye e-postadresse post@lokalmagasinet.com både til forhåndskontakt og til å sende over bildefil(er).

 

 

(22.03.17) Svært interessant flyfoto (eller tatt fra ballong) av den sentrale bebyggelsen i nord-Son, fra en annen vinkel enn på et av bildene nedenfor her. Dette er gammelt! Atskillig før 1920? Over den tette bebyggelsen ser vi Woldedammen som ble tappet og utfylt da det skulle anlegges lekeplass og uteareal i forbindelse med bygging av Son skole (ferdig i 1932). T.v. for dammen ser vi sannelig (hele eller en del av) "De hengende hager" det folkelige navnet på det vidgjetne hageanlegget til fru Wold-Thorne som huserte nedenfor her. Hageanlegget fikk vann som ble ført i renner ned fra Woldedammen. Når det gjelder de merkede husene (1-6), så trenger vi hjelp til en kortfattet info. Send evt. til post@lokalmagasinet.com eller som Melding på Facebook.

 

 

(12.08.16) Et enestående bilde. Sons vidgjetne kunstmaler med mer, Carl Johannes Andreas Adam Dørnberger (født 23. september 1864 på Nøtterøy, død 8. juli 1940) i sine unge dager. På jakt med sin hund. Fotograf ukjent. Bildet er tatt i perioden 1895-1900, og originalen tilhører Oslo Museum. Kilde: no.wikipedia.

 

 

(12.08.16) Så sannelig et verdifullt bilde, dette også! Den kjente Hølen-maleren Karl Johan Holter (født 6. juni 1870 i Son, død 28. mars 1960 i Hølen) og hans kone Amalie Holter. Fra ca 1955. Og sannelig er det ikke en hund med her også. Ikke mange bilder av maleren kan ses i det offentlige rom. Det kan i enda større grad sies om Amalie. Det vi ser er da også et bilde som er digitalisert fra et privat abum. En stor takk til Sidsel Grue som har stilt fotografet av sin morfar og mormor til disposisjon for oss.

 

 

(19.01.15) Dette bildet kan ikke være fra høsten 1957, slik det har stått i bildeteksten til nå. Ivar Gudmundsen påpeker at det er is på Sonskilen i bakgrunnen, og at bildet må være tatt på senvinteren 1958. Kong Olav V og kronprins Harald har inspisert kronprinsens nye seilbåt som er under bygging hos ekteparet Johnsens båtbyggeri i Son. En ukjent lokal amatørfotograf er på pletten. Tidfestingen ble først gjort med utgangspunkt i at kronprinsen i sin militære uniform bærer sørgebind. Kong Haakon VII døde 21. september 1957, og Gudmundsen minner om at sørgebånd ble båret i ett år. (Foto fra historisk arkiv/Strand Prinfo.)

 

 

Her kjenner du deg helt sikkert igjen. Ikke alt var finere før, selv ikke Kaja Hansens Minne. Bildet er oppgitt å være fra ca 1920, da navnet var Møllergården. Hvor vi har bildet fra? Tja, si dét, vi har nå vært dypt nede i private gjemmer. Men det er åpenbart et postkort. Tilleggsopplysninger mottas selvfølgelig med takk.

 

 

Her har Widerøe knipset Son nord, vi tipper igjen engang tidlig på 1950-tallet. 

 

 

Son Slipp og Mek 1953.

 

 

Søndre Brevik 1955.

 

 

Sidsel Steffensen har sendt oss dette bildet fra Sonskilen, tatt like før krigen. – Det var tydeligvis en kald vinter med mye is på fjorden, skriver hun. Mye og tykk is, får vi vel tilføye. Son-bebyggelsen til høyre og litt av tankanlegget på Laksa til venstre. Om personene vet at nummer to fra venstre er Sidsels far, Odd Klokkerud fra Son. 

 

 

Våren 1923. Byggearbeidene er kommet i gang på det som skal bli Soon Seilforening klubbhus og hele Sons stolhet og selskapslokale. (Fotograf ukjent. Fra Reidar Johansens fotosamling.)

 


Innringet ser vi Jostushuset slik det opprinnelig lå, bare et steinkast fra Soon Hermetikfabrikk som jo ikke er til å ta feil av. Det er igjen Jørn Svendsen som har forsynt oss med et verdifullt gammelt Son-bilde. Se mer om dette nedenfor. Og vi antar at det også her er Widerøe som har flydd over ladestedet og knipset, engang på 1950-tallet.

 

 

Et interessant og historisk verdifullt Widerøe luftfoto av Saltboden og omkringliggende herligheter innerst i Sonskilen på 1950-tallet. I bakgrunnen slynger veien seg da som nå mot Eikstadbygda. Frigitt av Akershusmuseet for publisering. Takk til vår lokale film- og fotomann Jørn Svendsen, som samler bilder for Vestby Historielag til en nettside.

 

 

Og her et Widerøe-foto av Son nord som åpenbart er fra den samme flyvningen. Et flott bilde, hvor det er lett å orientere seg for lokalkjente. Kleiva og "Nykleiva"/Storgata i forgrunnen. Midt på bildet Huitfeldtgården i Kolåsveien og med den nylig revne Victoriagården bak t.v. Victoriagården, som har fått sitt navn etter Victoria Hotell, var et nytt og moderne innslag da Son nord ble foreviget fra Widerøe-flyet. T.h. i enden av Kolåsveien ses Kaja Hansens Minde, som da var gamlehjem, i dag bopel for mange i moderne leiligheter. Bildet krediteres som ovenfor.

 

 

Fotogull fra Soon Seilforenings vidgjetne Klubben, trolig fra en foreningfest i 1956. I bakgrunnen Arvid Balstad, skolebestyrer og dyktig amatørmaler gjennom et langt liv i Son, foran et av de særpregede veggmalerierne han laget til Klubben. Det dansende paret er Einar Gulliksen og Anne Lise Zimmermann (pikennavn Johansen). Takk til Reidar Johansen for bildet, som noen vil kjenne igjen fra den opprinnelige publiseringen i Lokalmagasinet.no i 2009. (Fotograf ukjent. )

 

 

Isgang nederst i Hølenselva, trolig på 1960-tallet. Bildet er tatt ved Åsbogen; t.h. litt av hjørnet på våningshuset. På den andre siden av elva litt av Brødrene Lerviks Båtbyggeri og båtopplag. (Fotograf ukjent.)

 

 

Magne Halvorsen i Oslo har sendt oss dette bildet – med prisverdig merking, slik at vi ikke bare ser at det er 17. mai-toget i Soon i gamle dager. Det er fra feiringen av Grunnlovsdagen i 1923! Toget er kommet nesten på høyde med Klubben – bygget ferdig for Soon Seilforening litt senere samme år – og veien er ganske ny. Fotogull så det holder! (Fotograf ukjent.)

 

 

Bildetekst kommer.

 

 

Sonskilen og nærmeste bebyggelse på land, fotografert fra Mølleråsen i 1929. På odden av Laksalandet ser vi oljetanken som en gruppe sabotører fra Follo sprengte under den tyske okkupasjonen. (Fotograf ukjent.)

 

Anna Johansen t.v. og Gunhild Johansen ved Woldedammen midt i Son sentrum, der lekeplassen ved tidligere Son skole var. Pengene til å bygge ned dammen og anlegge lekeplass ble samlet inn av foreningen Barnas Venner og kom bl.a. fra overskuddet etter det vidgjetne arrangementet Soon Weekend.  (Fotograf ukjent.)

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland