FØRSTE ”DAMPEN” til Son i 1855

 

 
 Maleri av Carl Dørnberger, Son, 1925.

 

Det var en samferdselshistorisk milepæl da rutetrafikken med dampskip erobret Oslofjorden i 1850-årene.  

 
Av Svein-H. Strand 

 

Dampskipstrafikken over Son startet i 1855, men det finnes dessverre lite historisk materiale fra virksomheten de første årene. 

Vi må anta at det ikke var noe stort omfang på trafikken, og at den interne trafikk i fjorden var preget av både seil og damp i en overgangsperiode.

Et vendepunkt rent profesjonelt var opprettelsen av rederiet A/S Alpha i Moss 15. september 1892.

MOSS–CHRISTIANIA

Rederiet betjente ruten Moss–Christiania, med flere anløp underveis, og fikk sjøsatt sin første D/S ”Alpha” i 1883. Ordinær rutegående trafikk startet i juli samme år.

I likhet med de to neste ”Alpha”-båtene, og det senere søsterskipet ”Beta”, befordret den første både passasjerer og gods. Det var en damplekter i stål, og kunne ta 30 passasjerer og cirka 60 tonn last. 

Den siste ”Alpha” seilte i rute på Oslo helt til 1940, da den ble solgt til Oslo kommune etter 35 års tjeneste. 

 

 

HVA ELLA WIGER FORTALTE

Jeg intervjuet en gang Ella Wiger fra Kongshavn på Nordre Jeløy. Hun fortalte at hun var en av de første passasjerene som reiste med rederiets dampskip i Oslofjorden. 

 

I 1973, da jeg intervjuet henne som journalist Moss Dagblad, var hun 88 år og en av de to eldste fastboende på Nordre Jeløy. 

– Jeg var seks år gammel da jeg reiste med ”dampen” for første gang. Så det må ha vært i 1892, med D/S ”Alpha”, fortalte hun.

Men det var nok året etter, for den båten ble ikke levert fra verftet i Fredrikstad før i februar 1883, vet jeg nå.

– Skipet ankret og tok opp passasjerer og gods til og fra Son ute på Skatet, (ved grunnestakene ytterst i Sonskilen, min anmerkn.) fortalte Ella Wiger.

Slik ble Son betjent i rundt sju år. Det var nemlig først i 1909 at dampskipsbrygga ved Son torg ble tatt i bruk. 

 

(Øvrige kilder: Borreminne 1992: ”Bastøferge-selskapet 100 år”; Per Schulstad: ”Trekk av lokalfartens historie i Oslofjorden”; ”Sider fra Soon”, Soon og Omegns Vel 1979; Bjørn Linnestad: ”Vestby og skutene”, Vestby Historielag 1988.

 
 
Opprinnelig publisert i Lokalmagasinet.no. Her omredigert.
Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland