20 bilder i slidesserien

Slidesløsningen på toppen av Herison.no ser ut til å ha vært et godt valg for et nettsted som vårt, og den skal videreføres som et fast innslag etter Beta-perioden.

 

Også denne bildeserien vokser smått om senn og har nå en beholdning på 20. En tilfeldig utvalgt serie vises hver gang hovedsiden åpnes. Vi satser på en viss utskiftning når beholdningen er blitt stor nok.

 

Bruk kontakt­skjemaet

E-postkontoen post@herison.no kan brukes først etter den offisielle åpningen av nettstedets Beta-versjon. Derimot kan kontaktskjemaet allerede nå brukes til både det ene og det andre.  Opplysningene tilknyttet kontaktskjemaet er oppdatert og utvidet 26.06.14

 

Fra Søndre Brevik. Mot Moss.
Foto: Svein-H. Strand

 

Pjåken.
Foto: Sturla Strand

 

EN AVLEGGER

Etter en nøye avveining blant utgiverforetakets forlengst registrerte domener, ble det Herison.no som ble Lokalmagasinets første avlegger. 

 

Det ble stadig mer klart at vi trenger et Son-fokusert magasin med plass og design for flere og større bilder.  

Samtidig skal det være oversiktlig og med lett tilgang til stoffet. Med blant annet flotte bildeserier skal vi portrettere Hollender-staden, og etter hvert også folk som bor her. 

 

Kort sagt: Bilder, reportasjer og artikler. Nyhetene og aktualitetene med mer må du fortsatt til Lokalmagasinet.no for å finne.

 

Det skal være en sterk intern lenking mellom de to nettstedene. Sammenkoplingen av de to domenene skal ikke skje før det nye nettstedet blir offisielt åpnet i løpet av mai. Leserne kan da selve velge hvor de vil gå inn og fra hvilket av nettstedene de vil gå ut av besøksesjonen.

 

Her kan du lese mer om Herison.no. 
 

Alicenborg.
Foto: Svein-H. Strand

Folkeliv og underholdning på Europe Week 2014

 

Fotoserie av Svein-H. Strand, som også tar ansvar for bildetekstene. Innslaget av  pastell i bildegjengivelsen skyldes dels at bildene er litt feil eksponert i det kraftige sollyset, og at det er lagt til lys i bilderedigeringsprogrammet. Siden er opprettet med sju bilder 22.07.14., og flere kan komme til.

 

 

 Det gikk en stim av folk langs bryggene. Og se på skogen av master! 

 

 

Messingblåsere dukker hyggelig opp i nær sagt de fleste sammenhenger. Sikkert velkjent for flere av seilerne fra Kontinentet i slike settinger. En innertier i arrangementet på land.

 

 

Her er trommisen deres. En dyktig musiker. Dempet og presis når framføringen tilsa dét, som her. Se bare på det konsentrerte uttrykket og hvordan han holder stikkene.

 

 

Det er heldigvis ikke ute å holde rundt hverandre ute. Spesielt ikke for par på bryggekanten.

 

 

Den nye fiskebrygga tok av for mye av tørsten og det betydelige behovet for å sette seg ned i varmen for så mange mennesker som det var i Son sentrum på det meste.

 

 

Glenneparken med nyanlagt gress på rull innbød til – ja, både rulling og hva man følte for der og da. I bakgrunnen en ung pike som følte for turn, og la inn et C-moment eller noe sånt. To hunder har det også litt gøy. 

 

 

Til slutt, for å vise at det var en ikke liten bredde i folkelivet på land i anledning de gamle seilbåter. En landeveiens veteran. For motor, må vi tro. Programmessig regissert eller ei: En innertier, dette også.

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland