20 bilder i slidesserien

Slidesløsningen på toppen av Herison.no ser ut til å ha vært et godt valg for et nettsted som vårt, og den skal videreføres som et fast innslag etter Beta-perioden.

 

Også denne bildeserien vokser smått om senn og har nå en beholdning på 20. En tilfeldig utvalgt serie vises hver gang hovedsiden åpnes. Vi satser på en viss utskiftning når beholdningen er blitt stor nok.

 

Bruk kontakt­skjemaet

E-postkontoen post@herison.no kan brukes først etter den offisielle åpningen av nettstedets Beta-versjon. Derimot kan kontaktskjemaet allerede nå brukes til både det ene og det andre.  Opplysningene tilknyttet kontaktskjemaet er oppdatert og utvidet 26.06.14

 

Fra Søndre Brevik. Mot Moss.
Foto: Svein-H. Strand

 

Pjåken.
Foto: Sturla Strand

 

EN AVLEGGER

Etter en nøye avveining blant utgiverforetakets forlengst registrerte domener, ble det Herison.no som ble Lokalmagasinets første avlegger. 

 

Det ble stadig mer klart at vi trenger et Son-fokusert magasin med plass og design for flere og større bilder.  

Samtidig skal det være oversiktlig og med lett tilgang til stoffet. Med blant annet flotte bildeserier skal vi portrettere Hollender-staden, og etter hvert også folk som bor her. 

 

Kort sagt: Bilder, reportasjer og artikler. Nyhetene og aktualitetene med mer må du fortsatt til Lokalmagasinet.no for å finne.

 

Det skal være en sterk intern lenking mellom de to nettstedene. Sammenkoplingen av de to domenene skal ikke skje før det nye nettstedet blir offisielt åpnet i løpet av mai. Leserne kan da selve velge hvor de vil gå inn og fra hvilket av nettstedene de vil gå ut av besøksesjonen.

 

Her kan du lese mer om Herison.no. 
 

Alicenborg.
Foto: Svein-H. Strand

Enestående foto fra DS "Oscarsborg I"

 

Bildet tilhører Sidsel Grue, som vennligst har gitt Herison.no og Lokalmagasinet.no førsterett til å publisere det. Hennes far Thorleif Grue arbeidet i Oslo og var på vei til jobb med DS "Oscarsborg I" denne historiske morgenen. Ombord var hans far Ragnvald Oliver Olsen kaptein. Bildet dukket opp så sent som under en opprydding i Grue-huset i Strandgata i 2014. Det ble antatt at Thorleif Grue hadde tatt bildet 9. april. Sammen med bildet lå det nemlig et notat fra 1998, der Grue forteller hva han opplevet denne morgenen. Vi har også fått tillatelse til å publisere fra dette notatet, samt opplysninger om kaptein Olsen og hans familie. Dette vil bli publisert på en egen side. 

 

(09.04.17) Dette enestående bildet er fra styrrommet på DS "Oscarsborg I". Det ble første gang publisert i Herison.no 21.10.14. Da ble det antatt at det var tatt tidlig om morgenen 9. april 1940, og at mannen i midten er en tysk offiser. Det viste seg senere at dette ikke var riktig, og hele denne saken republiseres her i ny versjon.  Foran denne fortsatt ukjente mannen i uniform står båtens kaptein, Ragnvald Oliver Olsen. Bak: Styrmann Eivin Jacobsen fra Son. 

 

Av Svein-H. Strand

 

Slik ble 9. april 1940 et særskilt kapittel i Sons historie: Tyske invasjonsstyrker foretok retrett sørover i Oslofjorden etter å ha fått en ødeleggende velkomst med torpedoer og kanonild fra Oscarsborg festning og bl.a. Kopaas-batteriet utenfor Drøbak.

 

Son pekte seg ut som første sted å gå i land i den tyske retretten. Men det var akutt krise for okkupantene i fjorden. I tillegg til det enorme tapet av mannskaper fra den store krysseren "Blücher" som ble skutt i brann og sank, var det hundrevis av skadede soldater å ta hånd om.

 

Da de få følgeskipene til "Blücher" nærmet seg Son, overfylte av flere hundre skadede i tillegg til skipsmannskapet, møtte de DS "Oscarsborg I" i sin daglige rute fra Son til Oslo. "Borgen", som Fred Olsens Oslo-båt ble kalt til daglig, var da kommet omtrent på høyde med Kjøvangen.

 

To varselskudd, fra krysseren "Emden" (eller "Lützow") avfyrt med tysk besluttsomhet mot "Borgen", gjorde det mer enn klart hvem som hadde kommandoen i fjorden denne skjebnetunge morgenen. Skudd nummer to slo ned rett foran baugen.

 

"Borgen" stanset og ble straks bordet fra en hurtiggående motorbåt som en av krysserne satte ut, med spørsmål om hvor mange de kunne ta ombord.

 

Med ca 300 soldater i tillegg til de få passasjerene ble så kursen satt mot Son, et av de første større steder i Norge der tyskerne satte sine bein under 2. verdenskrig.

 

I løpet av dagen ble til sammen rundt tusen soldater satt i land i Son fra DS "Oscarsborg I" og små hjelpefartøy, de fleste for å ta seg videre til Oslo og slutte seg til den invasjonsorden Hitler og hans stab hadde satt opp.

 

RASKT BESATT OG SIKRET

 

Men det lille strandstedet Son ble også raskt besatt og sikret på strategiske steder med tysk grundighet. Først og fremst Son skole, Telegrafen, Bogen-bussene, lastebiler og Alicenborg-huset øst for sentrum (oversiktlig og skyttervennlig lokasjon).

 

I hvor stor grad Son var forankret i invasjonsplanen som brohode, vites ikke. Men som i alle invasjonskriger, måtte det improviseres på midlertidig eller varig basis når en møtte uforutsett sterk motstand. Tyskerne var uansett godt strategisk etablert i Son/Kambo-området gjennom hele krigen.

 

I motsetning til hva mange har trodd, var en mindre enhet med soldater - satt i land fra en tysk hvalbåt med utstyr - faktisk postert med maskingevær i Sons gater allerede noe før DS "Oscarsborg I" hadde avgang på rutetid kl. 06:50. Dette bekreftes i Thorleif Grues notat.

 


"Blücher" under seilas til Norge 8. april, fotografert fra den lette krysseren "Emden". Foto: Bundesarchiv/no.Wikipedia

 

"LÜTZOW ELLER "EMDEN"?

 

Men hvem av de to krysserne som fulgte "Blücher" innover Oslofjorden var det som skjøt mot DS "Oscarsborg I"? Dette har vært litt uklart gjennom årene, og dessverre gir heller ikke Grues notat noe svar. 

 

"Lützow" fikk ifølge no.Wikipedia tre treffere fra Kopaas-batteriet, og fikk kanontårnet ødelagt, mens hun bakket ut av fjorden. Ut fra dette kan det vel sies å være mest sannsynlig at skuddene kom fra den lette krysseren "Emden", selv om "Lützow" nok fortsatt hadde flere kanoner som var intakte.

 

At det var "Emden", har støtte i den avdøde soningen Knut Ottersens bok "Sons-prating" som han ga ut på eget forlag mange år før han døde i 2009, 90 år gammel. Denne delen av boka er for det meste basert på det han så selv, men også på notater fra hva andre soninger har fortalt.

 

Vi konstaterer imidlertid at de fleste andre kilder holder på "Lützow". Svaret ligger helt sikkert et sted i de tyske krigsarkiver.

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland