Nøyaktig slik rant de fire bekkene i Son

 

Interessant gammelt postkort som LM-redaksjonen fikk tilsendt fra Magne Halvorsen i 2011, og som det henvises til i punkt 2 her.

 

Ved nøyere gransking av mitt Sonskart fra 1872, finner jeg i alt fire bekker innenfor Son kommunes grenser. Regnet fra sør er det følgende:

 

Av Ivar Gudmundsen


1.

Bekk som rant gjennom Stenløkka (Korens Pensonat), lang gjerdet til Thomas Jørgensen, dvs. langs Bedehustomta. Den gikk i rør under Storgata og videre ned mot sjøen omtrent der familien Gaudernack nå bor.

2.

Den nevnte Olla (parallelt med gangveien mellom Skoleveien og Storgata. Red. anm.) som er vist på postkortet som nylig ble publisert i LM.

3.

Svendsebekken som har/hadde sine kilder på Deør Skog, rant langs Gamle Sonsvei, krysset Sonsveien ved Kjærstads tidligere hus, dvs. ved tennisklubbens hus. Deretter på venstre side av Sonsveien/Storgata, fulgte fjellveggen bak Soon Sparebank, krysset Storgata under en klopp bestående av solide planker og rant ut i Sonskilen på nåværende Son Kystkultursenter.

Om vinteren når Sonskilen er islagt, er det som regel en åpen sirkelrund råk rett utenfor museumshavna, noe som skyldes Svendsebekkens utløp.

4.

En bekk som rant langs Løkkeveien ("Gropa"), krysset veien ved Gamleskolen og videre nedenfor fjellet på Brustads eiendom. Det vil si at den dannet skille mellom denne eiendommen og prestegårdshagen (før den ble fradelt og bebygd med en bolig for noen år siden).

Denne bekken var medvirkende til at hagen i sin tid var en myr og at det stadig var vann i kjelleren i prestegården. Bekken krysset under Kolåsveien og rant ut i sjøen omtrent der Kiwi-bygget nå ligger.


I min barndom var deler av disse bekkene åpne, men de er nå i sin helhet lagt i rør/kulvert.

 
 
Artikkelen ble første gang publisert i Lokalmagasinet.no i 2011.
Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland