20 bilder i slidesserien

Slidesløsningen på toppen av Herison.no ser ut til å ha vært et godt valg for et nettsted som vårt, og den skal videreføres som et fast innslag etter Beta-perioden.

 

Også denne bildeserien vokser smått om senn og har nå en beholdning på 20. En tilfeldig utvalgt serie vises hver gang hovedsiden åpnes. Vi satser på en viss utskiftning når beholdningen er blitt stor nok.

 

Bruk kontakt­skjemaet

E-postkontoen post@herison.no kan brukes først etter den offisielle åpningen av nettstedets Beta-versjon. Derimot kan kontaktskjemaet allerede nå brukes til både det ene og det andre.  Opplysningene tilknyttet kontaktskjemaet er oppdatert og utvidet 26.06.14

 

Fra Søndre Brevik. Mot Moss.
Foto: Svein-H. Strand

 

Pjåken.
Foto: Sturla Strand

 

EN AVLEGGER

Etter en nøye avveining blant utgiverforetakets forlengst registrerte domener, ble det Herison.no som ble Lokalmagasinets første avlegger. 

 

Det ble stadig mer klart at vi trenger et Son-fokusert magasin med plass og design for flere og større bilder.  

Samtidig skal det være oversiktlig og med lett tilgang til stoffet. Med blant annet flotte bildeserier skal vi portrettere Hollender-staden, og etter hvert også folk som bor her. 

 

Kort sagt: Bilder, reportasjer og artikler. Nyhetene og aktualitetene med mer må du fortsatt til Lokalmagasinet.no for å finne.

 

Det skal være en sterk intern lenking mellom de to nettstedene. Sammenkoplingen av de to domenene skal ikke skje før det nye nettstedet blir offisielt åpnet i løpet av mai. Leserne kan da selve velge hvor de vil gå inn og fra hvilket av nettstedene de vil gå ut av besøksesjonen.

 

Her kan du lese mer om Herison.no. 
 

Alicenborg.
Foto: Svein-H. Strand

Nøyaktig slik rant de fire bekkene i Son

 

Interessant gammelt postkort som LM-redaksjonen fikk tilsendt fra Magne Halvorsen i 2011, og som det henvises til i punkt 2 her.

 

Ved nøyere gransking av mitt Sonskart fra 1872, finner jeg i alt fire bekker innenfor Son kommunes grenser. Regnet fra sør er det følgende:

 

Av Ivar Gudmundsen


1.

Bekk som rant gjennom Stenløkka (Korens Pensonat), lang gjerdet til Thomas Jørgensen, dvs. langs Bedehustomta. Den gikk i rør under Storgata og videre ned mot sjøen omtrent der familien Gaudernack nå bor.

2.

Den nevnte Olla (parallelt med gangveien mellom Skoleveien og Storgata. Red. anm.) som er vist på postkortet som nylig ble publisert i LM.

3.

Svendsebekken som har/hadde sine kilder på Deør Skog, rant langs Gamle Sonsvei, krysset Sonsveien ved Kjærstads tidligere hus, dvs. ved tennisklubbens hus. Deretter på venstre side av Sonsveien/Storgata, fulgte fjellveggen bak Soon Sparebank, krysset Storgata under en klopp bestående av solide planker og rant ut i Sonskilen på nåværende Son Kystkultursenter.

Om vinteren når Sonskilen er islagt, er det som regel en åpen sirkelrund råk rett utenfor museumshavna, noe som skyldes Svendsebekkens utløp.

4.

En bekk som rant langs Løkkeveien ("Gropa"), krysset veien ved Gamleskolen og videre nedenfor fjellet på Brustads eiendom. Det vil si at den dannet skille mellom denne eiendommen og prestegårdshagen (før den ble fradelt og bebygd med en bolig for noen år siden).

Denne bekken var medvirkende til at hagen i sin tid var en myr og at det stadig var vann i kjelleren i prestegården. Bekken krysset under Kolåsveien og rant ut i sjøen omtrent der Kiwi-bygget nå ligger.


I min barndom var deler av disse bekkene åpne, men de er nå i sin helhet lagt i rør/kulvert.

 
 
Artikkelen ble første gang publisert i Lokalmagasinet.no i 2011.
Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland