20 bilder i slidesserien

Slidesløsningen på toppen av Herison.no ser ut til å ha vært et godt valg for et nettsted som vårt, og den skal videreføres som et fast innslag etter Beta-perioden.

 

Også denne bildeserien vokser smått om senn og har nå en beholdning på 20. En tilfeldig utvalgt serie vises hver gang hovedsiden åpnes. Vi satser på en viss utskiftning når beholdningen er blitt stor nok.

 

Bruk kontakt­skjemaet

E-postkontoen post@herison.no kan brukes først etter den offisielle åpningen av nettstedets Beta-versjon. Derimot kan kontaktskjemaet allerede nå brukes til både det ene og det andre.  Opplysningene tilknyttet kontaktskjemaet er oppdatert og utvidet 26.06.14

 

Fra Søndre Brevik. Mot Moss.
Foto: Svein-H. Strand

 

Pjåken.
Foto: Sturla Strand

 

EN AVLEGGER

Etter en nøye avveining blant utgiverforetakets forlengst registrerte domener, ble det Herison.no som ble Lokalmagasinets første avlegger. 

 

Det ble stadig mer klart at vi trenger et Son-fokusert magasin med plass og design for flere og større bilder.  

Samtidig skal det være oversiktlig og med lett tilgang til stoffet. Med blant annet flotte bildeserier skal vi portrettere Hollender-staden, og etter hvert også folk som bor her. 

 

Kort sagt: Bilder, reportasjer og artikler. Nyhetene og aktualitetene med mer må du fortsatt til Lokalmagasinet.no for å finne.

 

Det skal være en sterk intern lenking mellom de to nettstedene. Sammenkoplingen av de to domenene skal ikke skje før det nye nettstedet blir offisielt åpnet i løpet av mai. Leserne kan da selve velge hvor de vil gå inn og fra hvilket av nettstedene de vil gå ut av besøksesjonen.

 

Her kan du lese mer om Herison.no. 
 

Alicenborg.
Foto: Svein-H. Strand

32100 sidevisninger første seks måneder

(29.10.14) Herison.no har lagt bak seg de første seks måneder på verdensveven, og trafikktallene på serverloggen for det som ennå er et uferdig produkt tegner et lovende bilde.

 

Illustrasjonsfoto: Stock.Exchng

 

Nettstedet vekket stor interesse da det gikk "public", og hadde den første hele måneden etter alt å dømme besøk fra mange også utenom den lokale sfære. Som ventet stabiliserte trafikken seg på et lavere nivå i månedene etterpå.

 

Det gjennomsnittlige månedstallet ligger nå på ca 1500 besøk. Vi tar selvfølgelig ikke bølgen for dette, men tillater oss et smil for stabile trafikktall dag for dag.

 

Et større smil blir det for tallet på sidevisninger. Leserne har nemlig foretatt til sammen ca 32100 nedlastinger, i gjennomsnitt 5350 i måneden. Det er 95 ulike sider (URL-er) på nettstedet som har generert dette tallet.

 

Serverloggen registrerer også hvor lang tid leserne bruker på Herison.no. De aller fleste besøkene varer ikke lenge. Interessant er det likevel å se hvor lenge noen av dem varer. Oppsummert har ca 19 % av leserne sesjoner på mer enn et halvt minutt. Brutt ned, så bruker ca 5 % mellom to og fem minutter, og ca 4 % mellom fem minutter og et kvarter. Noen bruker atskillig mer enn dette, mellom 30 minutter og en time. Det har vært tilfelle for 1,6 % av besøkene.

 

Til slutt, om enn av mer akademisk interesse: 0,4 % har brukt mer enn én time på Herison.no. For begge de to sistnevnte kategoriene vil vi tro at noen har hatt en hyggelig stund sammen med noen. Fortett med det, folkens!

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland