20 bilder i slidesserien

Slidesløsningen på toppen av Herison.no ser ut til å ha vært et godt valg for et nettsted som vårt, og den skal videreføres som et fast innslag etter Beta-perioden.

 

Også denne bildeserien vokser smått om senn og har nå en beholdning på 20. En tilfeldig utvalgt serie vises hver gang hovedsiden åpnes. Vi satser på en viss utskiftning når beholdningen er blitt stor nok.

 

Bruk kontakt­skjemaet

E-postkontoen post@herison.no kan brukes først etter den offisielle åpningen av nettstedets Beta-versjon. Derimot kan kontaktskjemaet allerede nå brukes til både det ene og det andre.  Opplysningene tilknyttet kontaktskjemaet er oppdatert og utvidet 26.06.14

 

Fra Søndre Brevik. Mot Moss.
Foto: Svein-H. Strand

 

Pjåken.
Foto: Sturla Strand

 

EN AVLEGGER

Etter en nøye avveining blant utgiverforetakets forlengst registrerte domener, ble det Herison.no som ble Lokalmagasinets første avlegger. 

 

Det ble stadig mer klart at vi trenger et Son-fokusert magasin med plass og design for flere og større bilder.  

Samtidig skal det være oversiktlig og med lett tilgang til stoffet. Med blant annet flotte bildeserier skal vi portrettere Hollender-staden, og etter hvert også folk som bor her. 

 

Kort sagt: Bilder, reportasjer og artikler. Nyhetene og aktualitetene med mer må du fortsatt til Lokalmagasinet.no for å finne.

 

Det skal være en sterk intern lenking mellom de to nettstedene. Sammenkoplingen av de to domenene skal ikke skje før det nye nettstedet blir offisielt åpnet i løpet av mai. Leserne kan da selve velge hvor de vil gå inn og fra hvilket av nettstedene de vil gå ut av besøksesjonen.

 

Her kan du lese mer om Herison.no. 
 

Alicenborg.
Foto: Svein-H. Strand

(23.04.17) LENKER SOM IKKE VIRKER er ikke noe gøy. Det viser seg i dag at lenka til felemaker-saken (nedenfor på forsiden her) ikke har virket siden saken ble lagt ut. Det var 11. mars... Det er bare lenka på Facebook-siden Her i Son som har virket, noe statistikken over sidevisninger bærer preg av. Vi beklager dette. Det er i dag lagt inn en virksom lenke både i tittelen og i bildet. Så får vi se hvordan det slår ut på statistikken. Red.

En attraksjon rikere

(21.04.17) En liten trapp ned til et kjellerrom i fredede Spinnerigården ved Son torg ligger Hollenderstadens nyeste attraksjon.

 

Sjekk Oslo-båten nå!

 Foto: Svein-H. Strand/Arkiv 2014 
 

(21.04.17) Årets mildt sagt utvidede båttilbud mellom Son og Aker Brygge kom som en stor overraskelse. Sjekk tidene!

 

 

Enestående foto fra DS "Oscarsborg I"

(09.04.17) Etter en omarbeiding er det i dag 9. april passende å åpne opp igjen for denne saken som ble "skrudd av" for visning kort tid etter at den ble publisert 21.10.14. Bildet fra styrrommet på Oslo-båten "Borgen" var likevel ikke tatt 9. april 1940. Men saken står også på et artikkelbein, og her er kort sagt historien om hvorfor denne dramatiske dagen ble et særskilt kapittel i Sons historie.


 Et klenodium:

VOKSENDÅP på KUGRAVA!


 Fram fra glemselen:

FELEMAKER PÅ FRITID

 

(11.03.17) Juli 1974. En fele er påbegynt i Spinnerigårdens kjeller. Interessert tilskuer er Christian Batchelor. (Foto: Svein-H. Strand) 

 

En sjeldent fin samling bokser!

 

(05.03.17) Knut-Erik Lolland Thømt i Rygge har en sjeldent fin samling av ansjosbokser fra Soon Hermetikfabrik AS. Han har nå sendt oss et stort antall bilder av objektene. De beste av disse skal redaksjonen velge ut til et bildegalleri eller en samleside. Vi er allerede i gang, og regner med at dette bildet til nyhetssaken vil bidra til at interessen blir bra stor både i og utenfor lokalsamfunnet. Ansjos fra Soon Hermetikkfabrik AS (1917-1963; var oppkjøpt av Viking Canning Co. Ltd AS, Oslo, da fabrikken brant ned til grunnen i 1965) var en betydelig eksportartikkel i bedriftens gylne år, noe et av objektene vitner om. Hvor mange vet at Norwegian Anchovies fra Soon Hermetikkfabrik er foreviget som reisemat i en amerikansk film? Men hvilken kjent skuespiller er det som spiser? Følg med! Red.
 

Bilder på tidslinjen til Her i Son

 

 

(25.02.17. Oppdatert 27.02.17) Vår Facebook-side Her i Son har så langt ikke vært et høyt prioritert prosjekt. Det har vi ikke ressurser til, så innlegg blir publisert litt i rykk og napp. Men siden nærmer seg nå 400 likes. Tidslinjen med illustrasjoner som har vært publisert i forbindelse med innleggene teller nå 71 bilder. Her: "Louise II" under ombygging til biljerja "Drøbaksund" ved Son slip og mekaniske verksted. Takk til Reidar Johansen som har forsynt redaksjonen med dette og mange andre verdifulle gamle bilder. Her er direktelenke til samlingen.

 

Skoglundkollen-feltet:

Klagebrevet fra 43 naboer

(22. og 24.02.17) Alle kan her laste ned det omstridte dokumentet til sin PC.

 

Planområdet er på totalt cirka 100 daa og omfatter eiendommen 137/12, eksisterende hytteområde, syv eneboliger mellom Skoglundveien og Bekkefaret, hele Skoglundveien, Gamle Kirkeveien samt Vollehagen dam/Bjønntjern og Bjørnedammen/Pæra. Planen tilrettelegger for konsentrert småhusbebyggelse på eiendommen 137/12 og frittliggende småhusbebyggelse i eksisterende bolig- og hytteområde. For å sikre amfibiebestanden i området reguleres Vollehagen dam/Bjønntjern og Bjørnedammen/Pæra til naturvernområde. Reguleringsplanen sikrer for øvrig at det etableres områder for lek og opphold samt turveier til omkringliggende friluftsområder. (Kilde: Vestby.kommune.no)

 

Sakens behandling i planutvalget

Kart over arealet med 25 enheter

 

 

REISELIVSPLAN I ARBEID

 

(19.01.17) Foto: LM Fototjenester / Svein-H. Strand

 

"Glemt fotoreportasje" omsider komplett 

 

(18.11.16) Når det er snaut med redaksjonelle ressurser, kan det hende at selv større saker i et litt tidløst magasin som vårt blir liggende uferdig for lenge. Og når oppgaven rett og slett blir glemt, blir det desto verre. Det har dessverre skjedd med fotoreportasjen Sonshistorie med Soonspillet, der alle bildene unntatt én har manglet bildetekst. Helt til nå! Så velkommen gamle og ikke minst nye lesere, til 13 glimt fra Soonspillet 2011. Et unikt historisk spill som kanskje aldri kommer tilbake.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 

1-0 av 0

 

Felt til fri bruk ...

 

HER I SON FACEBOOK

 

NYE BEDRIFTER I VESTBY

 

BIBLIOTEKNYTT

Lenke rett til nyhetsgruppen på Vestby kommunes hjemmeside. 

 

FRA DEN INDEKSERTE
NYHETSGRABBINGEN
PÅ INFO HELGELANDS
PORTAL MOSJOEN.COM
LÅNER VI INNTIL VIDERE:

 

(Oppdatert 23.04.17 kl. 15.47

 

Mellom våre oppdateringer: Trykk på lenka til f.eks. NRK Riks. Da kommer du til nyhetsfronten. Derfra kan du gjøre dine egne valg blant de siste sakene som er publisert.

 

NRK Riks

 

Ulv besøkte Eivind Skuterud over en time: -Hentet kjegle i...

Nå finner partiene deg: -Skremmende

 

VG

 

Tre voldssiktet etter russefest

Rettssak mandag: Mener eiendomsskatt rammer for få

 

Dagbladet

 

Den perfekte stormen rundt Kim: Dette tjener de på...

Pristest: Er du storbruker av mobilen, kan du surfe til en...

 

Aftenposten

 

Det radikale Frankrike er på vei mot rekordresultat

Direkte nå: United-spillerne hyllet Zlatan med egne drakter...

 

Dagens Næringsliv

 

-Hvor er jobbene?

Kan spare 170 mrd på e-helse +

 

   

 

LOVBESKYTTET INNHOLD

 

Innholdet på nettstedet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra – eller på annen måte mangfoldiggjøres – bilder eller tekst uten at et er innhentet tillatelse fra rettighetshaver.

 

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Herison.no / Strand Prinfo som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt fotograf.

 

DOMENET http://www.herison.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64 95 73 48, mobil 979 38 621. Org.nr.: 946123048.

 

ANSVARLIG REDAKTØR OG UTGIVER: Svein-Harald Strand

 

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Herison Her i Son Vestby kommune portal startside havn kyst kultur kystkultur opplevelser Oslofjorden Akershus
web: info helgeland